Monday, August 3, 2009

Pengajaran yang paling berguna

setiap manusia dianugerahkan dengan 'aqal yang sangat berguna, membezakan manusia dengan makhluk yang lain. Manusia pada fitrahnya terbahagi kepada jiwa(soul) dan fizikal (physical). Dengan anugerah 'aqal ini kita dapat berfikir tentang kejadian di sekeliling kita. Renungkanlah kembali tujuan asal kita diciptakan. Orang yang bijak adalah orang yang berfikir melalui rasionaliti dan diharmonikan dengan virtue(nilai2 murni) dalam kehidupan. Ini kerana tugas kita adalah sentiasa berfikir, berfikir dan berfikir, kemudian mengagungi setiap kejadian yang diciptakan dari Pencipta yang Maha Esa-Dialah yang tiada permulaan dan Akhiran- lantas mengimarahkan bumi ini dengan nur-KasihNya, Menegah yang Batil dan Menegakkan yang Kebenaran!

Jangan Lupa tanggungjawab kita kawan-kawan!